OBAVEŠTENJE

U skladu sa Opštom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation - Regulation ((EU) 2016/679 - GDPR) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, ovim putem Vas obaveštavamo о sledećim informacijama, a u vezi sa obradom od strane COMMERCIAL DEVELOPMENTS D.O.O. BEOGRAD (u daljem tekstu: Ada Mall) podataka o ličnosti Lica (u daljem tekstu: Lice na koje se podaci odnose):

Svrha obrade i pravni osnov za obradu:
Ada Mall podatke o ličnosti obrađuje na osnovu saglasnosti lica na koje se podaci odnose.
Ada Mall podatke o ličnosti obrađuje u cilju: 
- pristupanja lica da bude obaveštavan o svim trenutnim važećim akcijama, promocijama, popustima, aktuelnostima i koncertima. Promovisanje aktuelnosti Ada Mall centra putem direktonog marketinga, što podrazumeva obaveštavanje korisnika o različitim pogodnostima i važećim akcijama u Ada Mall-u.

Svrha obrade i pravni osnov za obradu
Ada Mall podatke o ličnosti ne prodaje, ne poklanja i ne iznajmljuje.
Ada Mall ima pravo da podatke o ličnosti koji se odnose na lice, prosledi:
- Pravnim savetnicima;
- državnim organima i licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima;
- trećim licima sa kojima Movem ima zaključen Ugovor koji reguliše postupanje sa poverljivim podacima. 
Podaci o ličnosti se ne iznose iz Republike Srbije.

Prava Lica na koje se podaci odnose u vezi sa obradom podataka o ličnosti 
Lice na koje se podaci odnose ima pravo na pristup podacima o ličnosti koji se obrađuju od strane Ada Mall-a.
U slučajevima predviđenim regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva ispravku, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se na njega/nju odnose. 
Vrh